P1054830.jpg
NA RAMINKU WHITE.png

ŠICÍ DÍLNA A STYLOVÝ OBCHŮDEK 

P1054613
press to zoom
P1054846
press to zoom
P1054830
press to zoom
P1054834
press to zoom
P1054828
press to zoom
P1054720
press to zoom
P1054645
press to zoom
P1054674
press to zoom
P1054622
press to zoom
1/1
Kde nás najdete ? 
palomino .png

Služby pro firmy i širokou veřejnost

PRALINKY WHITE.png

Sladkosti s jedinečným příběhem

Šicí dílna a malebný ocbhůdek..

NA RAMINKU WHITE.png

Princip sociálního podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Tato činnost je založena na principu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.

Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51 %) nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik se zavazuje, že bude zaměstnávat v minimální míře 40 % osob z cílové skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s hendikepem. V rámci své činnosti uplatňuje principy rovných příležitostí.

Spolupracujeme s místními aktéry. Místní aktéři jsou například orgány místní samosprávy, pracoviště ÚP ČR, školy, další organizace s podobnými společensky prospěšnými cíli, tematické pracovní skupiny apod.

120226519_347443423365543_75888048890926
130962048_399013774865633_34723239617219
123662048_370825407684470_28693241427408

Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

JSME SOCIÁLNÍ PODNIK. ZAMĚSTNÁVÁME LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

SPOJUJEME

3 SOCIÁLNÍ PODNIKY 

palomino .png
NA RAMINKU WHITE.png
PRALINKY WHITE.png
000310.jpg

Diakonie ČCE
Pomoc má mnoho tváří

Podpořte Nás

v jednom z našich 3 sociálních podniků. 

palomino .png
NA RAMINKU WHITE.png
PRALINKY WHITE.png